หนังตัวอย่าง 

ด้วยเกล้า

ด้วยเกล้า ว่าด้วยเรื่องของ ชาวนาจากภาคเหนือที่เก็บเมล็ดข้าวพระราชทานได้ 1 กำมือเล็กๆ จากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันพืชมงคล ที่ท้องสนามหลวง ในปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานข้าวเปลือกจากแปลงทดลองในวังสวนจิตรลดา ด้วยความรักเทิดทูนและศรัทธาใน “ข้าวของพ่อ” เขาหว่านข้าวเหล่านั้นลงในผืนดินที่แห้งแล้ง ท่ามกลางความดูหมิ่นจากคนในครอบครัว ธรรมชาติที่โหดร้าย และความไร้น้ำใจของนายทุน แต่ด้วย "ฝนหลวง" ซึ่งเปรียบเสมือน “น้ำพระทัยของในหลวง” เขากลับมายืนหยัดได้ด้วยผลผลิตที่งดงาม ดวงตาที่เปี่ยมประกายความสุข และรวงข้าวสุกอร่ามเต็มอ้อมแขน

ผลงานของ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

นำแสดงโดย จรัล มโนเพ็ชร จินตหรา สุขพัฒน์ , สันติสุข พรหมศิริ

 


ด้วยเกล้า


© Copyright 2016